Standardtekst til mail af tilbud mv.

15-06-2021

Det er nu muligt af styre et tekstforslag i den mail der genereres via IT Graphware “MailPDF” funktion i Word.
Teksten indlægges i C5 som standard tekst for henholdsvis grafisk tilbud og ordrebekræftelse.
Når “MailPDF” knappen aktiveres i Word og der dannes en ny mail med den vedhæftede PDF, så vil der samtidig blive indsat standard teksten i mailen.